Datasikkerhet

Spillbart bruker en rekke sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å beskytte dine personlige opplysninger samt våre servere mot uautorisert tilgang, bruk eller videreformidling. Vi lagrer for eksempel de personlige opplysningene du oppgir kryptert på servere med begrenset tilgang som er plassert i et kontrollert anlegg. Vi benytter oss også av flere sikkerhetsteknologier for å sikre dataen vår.

Våre servere driftes av Namecheap, Inc. som er en ICANN-akkreditert internett registrar. Vår server holder til i Amsterdam (EU).

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) er en sikrere utgave av HTTP, som er kommunikasjonsprotokollen til World Wide Web. Det ble oppfunnet av Netscape Communications Corporation for å tilby autentisering og kryptering av kommunikasjon i forbindelse med elektronisk handel ved hjelp av digitale sertifikater.

  • Spillbart tvinger sine besøkende å bruke HTTPS.

Transport Layer Security (TLS) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer.

  • Spillbart bruker TLS 1.2.

 

SHA (Secure Hash Algorithm) er en samling av kryptografiske sjekksumsfunksjoner (checksum) som er designet av National Security Agency (NSA). SHA-256, SHA-512, SHA-224 og SHA-384 hører til SHA-2-familien og bruker den samme algoritmen. Forskjellen er at de har ulik størrelse på den ferdige hash-verdien (256/512 biter).

  • Spillbart bruker SHA256withRSA.

Om du har spørsmål om våre sikkerhetsrutiner, er det bare å ta kontakt.

Det teisteste i verden er at man er pålagt å informere om bruken av informasjonskapsler. Ja, som 99.998 % av internett, bruker vi det også.