Reklame

Vi vil aldri benytte oss av reklamenettverk. Om vi noen gang bestemmer oss for å ha reklame på våre sider vil det være kuratert av Spillbart.

Det vil da ikke være reklamebannere og annet piss, men innholdsreklame om ting vi ønsker at du som leser skal vite om. Vi vil heller aldri samle inn informasjon da å ivareta ditt personvern er viktig for oss.

For mer informasjon om informasjonskapsler, trykk her.

Det teisteste i verden er at man er pålagt å informere om bruken av informasjonskapsler. Ja, som 99.998 % av internett, bruker vi det også.